Ergebnisse LW56

Kontrabass Altersgruppe IV

LW56-A24-005
Maximilian Müller (m) (2003)
Kontrabass
22 Punkte, 2. Preis
LW56-A24-006
Sofie Bender (w) (2004)
Kontrabass
23 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung
LW56-A24-010
Hanna Hufendiek (w) (2004)
Kontrabass
20 Punkte, 2. Preis
LW56-A24-017
Ferdinand Grimm (m) (2003)
Kontrabass
21 Punkte, 2. Preis
LW56-A24-020
Bjarne Seidensticker (m) (2003)
Kontrabass
23 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung
LW56-A24-025
Ronja Kriegshaber (w) (2003)
Bass
23 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung