Ergebnisse LW54

Gitarre (Pop) Altersgruppe III

LW54-A57-001
Lukas Albrecht (m) (2004)
Gitarre (Pop)
24 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung
LW54-A57-003
Hannah Madita Fischer (w) (2003)
Gitarre (Pop)
22 Punkte, 2. Preis
LW54-A57-008
Luke Winter (m) (2003)
Gitarre (Pop)
23 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung
LW54-A57-012
Dennis Weissenberg (m) (2003)
Gitarre (Pop)
23 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung